Zobacz czy potrzebujesz znaleźć dobrego prawnika?

łęzie nauk prawnych, którymi są kolejno dogmatyka prawa, ogólne nauki o prawie oraz nauki historycznoprawne. Dogmatyka prawa to najbardziej pod

Zobacz czy potrzebujesz znaleźć dobrego prawnika? adwokat katowice sprawy karne

Nauki prawne

Prawo jest na tyle szeroką dziedziną wiedzy, że w jego ramach można wyróżnić wiele specjalistycznych nauk prawnych. Najczęściej wymienia się trzy podstawowe gałęzie nauk prawnych, którymi są kolejno dogmatyka prawa, ogólne nauki o prawie oraz nauki historycznoprawne. Dogmatyka prawa to najbardziej pod