Optima

ożna wyróżnić kilka podstawowych typów takich systemów informatycznych wspomagających działanie przedsiębiorstw. Jednym z typów jest tak zwane Business Process Management, w skrócie

Optima optima erp

Typy systemów informatycznych

Systemy informatyczne, będące zbiorem elementów służących przetwarzaniu informacji, są często używane w różnego rodzajach przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Można wyróżnić kilka podstawowych typów takich systemów informatycznych wspomagających działanie przedsiębiorstw. Jednym z typów jest tak zwane Business Process Management, w skrócie