nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty

Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, kotPublic/images/005.jpgDodane: 05-05-2019 16:49

Powrót do pełnej wersji: nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty