Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego?

poznawanie zasobów gruntowych, które można wykorzystywać w celach rozbudowy obszarów miejskich czy dróg i autostrad. W ten sposób czysto teoretyczne cele uprawiania g

Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego? geodezja legnica

Geodezja jako nauka

Geodezja jest jedną z dziedzin nauki. Naukowe podejście do uprawiania geodezji pozwala na tworzenie prawdziwie fachowych map i wykonywania pomiarów pozwalających na poznawanie zasobów gruntowych, które można wykorzystywać w celach rozbudowy obszarów miejskich czy dróg i autostrad. W ten sposób czysto teoretyczne cele uprawiania g